March 26, 2006

मी कोण ?

विदेशाहून पातले ।
दोन पदीं थाटले ।
तोचि 'लाभ' ओळखावा ।
'त्याग' तेथेचि जाणावा ॥

3 Comments:

Anonymous Nandan उवाच ...

सुरेख. खूप दिवसांनी लिहिलेस - वाचायला मजा आली. लेखाला 'अजि सोनियाचा दिनु' हे शीर्षकही कदाचित चालले असते. :-)

26.3.06  
Anonymous Vishal उवाच ...

सहीच. ब-याच दिवसांनी काहीतरी वाचायला मजा आली. नंदनशी सहमत.

5.4.06  
Anonymous Shailesh उवाच ...

चारोळी छानच आहे. अजुन लेखांच्या प्रतिक्षेत आहे.

18.4.06  

Post a Comment

<< Home