October 19, 2009

भावचिन्हे

Emoticons या शब्दासाठी ’भावचिन्हे’ हा शब्द कसा काय वाटतो ?

वाक्यात ’विराम’ दर्शविणारे ते ’विरामचिन्ह’, तसं ’भाव’ दर्शविणारे ते ’भावचिन्ह’.

काळाबरोबर राहण्यासाठी मराठी व्याकरणाच्या पुस्तकात ’विरामचिन्हां’च्या जोडीला ’भावचिन्हां’वर एखादा पाठ असायला हरकत नाही :)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home