October 18, 2004

हॉर्न ओके प्लीज !

स्थळ : जंगली महाराज रस्ता, मॉडर्न विद्यालयासमोर.

वेळ : सकाळी ११ वा.

प्रसंग : रस्त्यावरून एक PMT बस चालली आहे. बसच्या मागून-डावीकडून एक मोटरसायकलस्वार येत आहे. त्याला आपण 'पहिला' म्हणू. त्याच्यामागून एका मोटरसायकलवर दोघेजण येत आहेत. पैकी चालवणा-याला आपण 'दुसरा' म्हणू. मॉडर्न विद्यालयासमोरील बस-थांब्याजवळ बस थांबते. ( थांब्याजवळ म्हणजे थांब्याच्या समोर, पण रस्त्याच्या मध्यात ! ). बस मधून उतरणारे उतारू आणि चढणारे चढारू यांची एकच धावपळ होते. समोर लोकांची गर्दी झाल्यामुळे 'पहिला' थांबतो. 'पहिला' वाटेत थांबल्यामुळे 'दुसरा'ही थांबतो ! उगाचच थांबायला लागल्यामुळे 'दुसरा' जोर-जोरात हॉर्न वाजवतो. पहिला रागाने मागे वळून पाहतो.

(वि)संवाद :

पहिला : का रे उगाच कशाला हॉर्न वाजवतो ?
दुसरा : तुला काय करायचंय ? रस्ता तुझ्या मालकीचा का ? समोर बघ.
पहिला : मग काय तुझ्या मालकीचा का ?
दुसरा : जास्त शहाणपणा आला आहे का ?
पहिला : मला शहाणपणा शिकवतोस काय ?
दुसरा : ( पुढे येउन ) थांब दाखवतो तुला...
पहिला : दाखव ना काय दाखवायचंय ते...

'पहिला' आणि 'दुसरा' यांना असे लक्षात येते की खाली उतरून मारामारी करणे फारसे हिताचे नाही. मग दोघेही आपापल्या गाड्यांवरूनच दम देतात, मग थोडे पडते घेतात.

पहिला : समोर दिसतय बस उभी आहे, लोक चढतायत, आणि हॉर्न कशाला वाजवतोस ? काय अंगावर गाडी घालू काय लोकांच्या ?
दुसरा : तो बसवाला - रस्त्यात मधे गाडी उभी करतोय. त्याच्या अंगावर हॉर्न वाजवतोय...
पहिला : आधीच इतका आवाज. त्याला काय हॉर्न ऐकू जाणार ? बहिरा करतो काय लोकांना ?

मागून येणारे वाहनचालक भांडणामुळे थांबलेले असतात. ते सगळे आपापले हॉर्न वाजवून 'पहिला' आणि 'दुसरा' यांना पुढे जाण्यास भाग पाडतात.

पहिला : ( मनात ) *** फुकट हॉर्न वाजवतोय. कशी ** मारली ***** ...
दुसरा : ( मनात ) *** माजलाय फार. म्हणे हॉर्न कशाला वाजवतो ! दहा वेळा वाजवीन !

वाहतूक 'सुरळीत' होते !

पार्श्वसंगीत : ( 'बाई मी विकत घेतला श्याम' ची चाल वापरावी. रीमिक्स केल्यास दुधात साखर ! )

फुकट फोडले कान, बाई मी फुकट फोडले कान ।
जन्मभरीच्या श्वासाइतके वाजविले मी हॉर्न ॥
। प्रवेश समाप्त ।
। ( धुराचा ) पडदा पडतो ।

7 Comments:

Blogger J Ramanand उवाच ...

"धुराचा" means "smoke" ??

Which of the three were you ;-)

19.10.04  
Blogger paamar उवाच ...

yep. धूर means smoke. I was definitely not the second guy : my bike's horn is not working for last 6 months :))

19.10.04  
Blogger emanish उवाच ...

Hi Mathya, 'mi fukat phodale kaan' chaan aahe, aani tuza blog avadala. Typical tuzya style madhe aahe.. marathit :). Regards

4.12.04  
Blogger Akira उवाच ...

Nikhil,

Phakta haach nahi tar sarvach lekh chaan lihile aahes!!..

Keep them coming!

19.11.05  
Anonymous Anonymous उवाच ...

kay re zigatya kabara maze miashege khodun takhito re?

16.12.05  
Blogger Dhananjay उवाच ...

मस्तच रे

6.4.11  
Blogger Dhananjay उवाच ...

मस्तच रे

6.4.11  

Post a Comment

<< Home