October 19, 2004

पण लक्षात कोण घेतो ?

मागच्या आठवड्यात COEP/PIET मध्ये परीक्षा शुल्क भरायला गेलो होतो.
संपूर्ण प्रक्रिया याप्रमाणे :
१. भांडारामध्ये जाऊन फॉर्म आणि चलन विकत घेणे.
२. फॉर्म भरणे. यात एक रकाना - माझा BE चा University Seat Number होता !
३. रस्ता (मुंबई-पुणे महामार्ग) ओलांडणे. हातपाय न मोडता रस्ता ओलांडला तर-
४. फॉर्मवर विभाग प्रमुख आणि प्रकल्प (project!) गाईड यांची स्वाक्षरी घेणे.
५. रस्ता ओलांडणे. हातपाय न मोडता रस्ता ओलांडला तर-
६. Accounts विभागात जाऊन नमुना चलन पाहून तुमचे चलन भरणे.
७. परीक्षा विभागात जाऊन फॉर्म तपासून घेणे.
८. बॅंकेत जाऊन पैसे भरणे.
९. पैसे भरल्याची पावती फॉर्मला जोडून फॉर्म परीक्षा विभागात नेऊन देणे.

अशी 'नवविधा' भक्ती झाली, की मग परीक्षारूपी परमेश्वर प्रसन्न होईल अशी आशा बाळगायची ! अर्थात मला याची सवय आहे. मी ( आणि माझ्या सहाध्यायांनी ) हे सारं, ८ वेळा परीक्षाशुल्क आणि ४ वेळा महाविद्यालयाचं वर्षाचं शुल्क, यासाठी केलं आहे ! कदाचित नव्या अभ्यासक्रमात, हे सारं चटकन कसं करावं, यासाठी 'time management' शिकवतील !

5 Comments:

Blogger Sandip उवाच ...

All the Best for exam and congrats on successfully completing the form-filling and submission procedure.

aaj-kaal aamhi officela coep/piet samor chya tyach rastyani jato. Kaal raatri parat yetanna baghtle ki visweswarraya chya kad cha rasta jara mage oDhalaay, aani andhaar aslya mule kahi ch disat navhta, mi thoDya veLesaathi sambhramaat ch padlo, aani Sonali la mhanlo arrey aapla college kuthe gela? Kareer ni paaDala ki kay?
;-)

20.10.04  
Blogger paamar उवाच ...

ha ha ! good one ! सातारा रोड च्या कारवाईमुळे एकंदर दहशत निर्माण झालेली दिसतीये !

20.10.04  
Anonymous Anonymous उवाच ...

CHHAN AAHE, AAPLE LEHAN FARCH PRERANADAI AAHE, JANU KAHI AAPLYA LEHANEET SARSWATI VAAS KARTE !
RISHIKESH CHINDARKAR, MUMBAI
- 9869443092
rishi1_c26@yahoo.co.in

19.2.06  
Anonymous Anonymous उवाच ...

RISHIKESH CHINDARKAR D. said...
CHHAN AAHE, AAPLE LEHAN FARCH PRERANADAI AAHE, JANU KAHI AAPLYA LEHANEET SARSWATI VAAS KARTE !
RISHIKESH CHINDARKAR, MUMBAI
- 9869443092
rishi1_c26@yahoo.co.in

19.2.06  
Anonymous Anonymous उवाच ...

RISHIKESH CHINDARKAR
CHHAN AAHE! KEEP IT UP..!
- RISHIKESH DIGAMBAR CHINDARKAR
9869443092

19.2.06  

Post a Comment

<< Home